Testosterone Undecanoate-200mg ml 10ml vial Sklep Sterydy Anaboliczne

Testosterone Undecanoate-200mg ml 10ml vial Sklep Sterydy Anaboliczne

Mowa tutaj oczywiście o wysiłku fizycznym, skupiającym się na sporem treningu siłowym, będącym często ponad naturalnymi siłami człowieka. W takich przypadkach należy wspomagać się suplementacją, a także robić korzystne i regenerujące przerwy dla organizmu. Preparat testosteron undecanoate jest uzupełnieniem poziomu testosteronu, jednak podawany w zbyt dużych dawkach może powodować odwrotne skutki i prowadzić do nadwagi lub ginekomastii. Stosując ten środek należy dokładnie wyważyć siły przeznaczane na treningi i stosować tyle preparatu, ile jest się w stanie „przełożyć” na rzeczywistą masę.

Dawkowanie

Przyjmowanie Testosteronu Undekanianu odbywa się zazwyczaj poprzez wstrzyknięcia domięśniowe, które są wykonywane co kilka tygodni. Dawkowanie jest dostosowywane indywidualnie w zależności od potrzeb i odpowiedzi organizmu pacjenta. W trakcie terapii monitoruje się poziom testosteronu we krwi oraz ewentualne https://www.turismomarmolejo.com/2024/02/08/apollo-viagra-100-mg-balkan-pharmaceuticals-nowe/ objawy uboczne, aby dostosować dawki do optymalnego poziomu. Nebido należy stosować tylko wtedy, gdy przed rozpoczęciem leczenia wykazano hipogonadyzm (hiper- lub hipogonadotropowy) i wykluczono inną etiologię objawów. Jak wiadomo zwiększony wysiłek fizyczny nie jest sprzymierzeńcem testosteronu.

Testosteron Undekanian korzyści

  • Jako lek zażywany jest głównie przez mężczyzn podczas zastępczej terapii hormonalnej, przyjmowany w niewielkich  dawkach, zwiększa poziom testosteronu oraz powoduje utratę masy ciała.
  • Wstrzyknięcia wykonywane z taką częstością pozwalają utrzymać wystarczające stężenie testosteronu i nie prowadzą do kumulacji.
  • W trakcie terapii monitoruje się poziom testosteronu we krwi oraz ewentualne objawy uboczne, aby dostosować dawki do optymalnego poziomu.
  • Okres półtrwania preparatu wynosi od 18 do 24 dni, czyli stosunkowo długo.

W razie przedawkowania nie stosuje się szczególnego postępowania leczniczego oprócz odstawienia produktu lub zmniejszenia dawki. Nebido nie jest wskazany do stosowania u kobiet i nie wolno go stosować u kobiet w ciąży lub matek karmiących ( patrz punkt 4.3). Należy zachować ostrożność, stosując produkt Nebido u pacjentów z padaczką i migreną, ponieważ może dojść do zaostrzenia tych stanów. Należy zawsze pamiętać o ograniczeniach stosowania wstrzyknięć domięśniowych u pacjentów z nabytymi lub wrodzonymi zaburzeniami krzepnięcia krwi.

UNDEKANIAN TESTOSTERONU DAWKOWANIE:

Przed rozpoczęciem leczenia i we wstępnej jego fazie należy oznaczać stężenie testosteronu w osoczu. Po takiej dawce nasycającej można szybciej uzyskać wystarczające stężenie testosteronu w stanie stacjonarnym. Podczas terapii Testosteronem Undekanianem kontroluje się poziom testosteronu we krwi, aby upewnić się, że osiągnięto odpowiedni poziom hormonu. Badanie poziomu testosteronu przeprowadza się zazwyczaj przed podaniem kolejnej dawki, aby ocenić, czy jest ona wystarczająca. Jeśli poziom testosteronu jest zbyt niski, lekarz może zdecydować o zwiększeniu dawki lub skróceniu okresu międzyiniekcji. Typowe dawkowanie Testosteronu Undekanianu dla terapii zastępczej u dorosłych mężczyzn z niedoborem testosteronu wynosi zazwyczaj od 750 mg do 1000 mg co tygodni.

Pacjenci otrzymujący doustne leki przeciwzakrzepowe wymagają ścisłego monitorowania, zwłaszcza na początku i na końcu leczenia androgenami. Androgeny mogą przyspieszyć progresję utajonego raka gruczołu krokowego i łagodnego rozrostu gruczołu krokowego. Należy zadbać, aby wstrzykiwać Nebido głęboko do mięśnia pośladkowego, zachowując zwykłe środki ostrożności jak przy podawaniu domięśniowym. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie podać produktu donaczyniowo (patrz punkt 4.4). Zawartość ampułki powinna zostać wstrzyknięta domięśniowo natychmiast po jej otwarciu (patrz punkt 6.6).